פיקוד העורף - שפת הסימנים

 

פיקוד העורף

 

מד"א עברית

 

מד"א אנגלית

 

מד"א רוסית

 

מד"א איטלקית

 

דבר ראש העיר ד"ר עליזה בלוך

 

דבר מ"מ וסגן ראש העיר משה שטרית